Kontakt

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
tel.: (+48) 32 281-82-94, w. 125
e-mail: dobosz(at)muzeum.bytom.pl