Władze ŚTE

ZARZĄD Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: 

Prezes – dr Roland Dobosz
Wiceprezes – dr Artur Taszakowski
Sekretarz – dr Waldemar Żyła
Skarbnik – mgr inż. Roman Królik
Członkowie Zarządu – dr hab. prof UG Jacek Szwedo
– dr hab. Łukasz Depa
– mgr Adam Larysz

KOMISJA REWIZYJNA Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: 

Przewodniczący – mgr inż. Wiesław Szczepański
Zastępca Przewodniczącego – dr Paweł Domagała
Członek – mgr Lech Kruszelnicki